• Als Plaatselijk Belang dorp Dalfsen hebben we in februari een oproep op DalfsenNet gedaan met betrekking tot de overlast op onze Rondweg. (lees dat hier nog even terug). Hierop is veelvuldig gereageerd. De Rondweg is een drukke weg en velen ervaren hierdoor overlast.

De meeste overlast wordt veroorzaakt door geluid. Ongeveer 60 % geeft aan dat geluid de meeste overlast veroorzaakt. Gedurende de spits is de overlast het grootst.
Het vrachtverkeer, samen met tractoren, vormen de grootste bron. Ook op mooie zomerse (met name zondagen) zijn motoren ook een grote bron van ergernis. Stoere mannen trekken het gas wat extra open. Vinden ze leuk. De omwonenden genieten hier echter niet van.
Ongeveer het zelfde percentage geeft aan problemen te hebben bij het oversteken. Bij de brug is het altijd druk. Het verkeer komt van vele kanten, voor, achter rechts of links. Velen raken hierdoor het overzicht kwijt. Fietsers vinden het ook lastig. Met name schooljeugd. Van school naar huis en weer terug. Anderen wonen in het dorp maar gaan dan naar de sport. Hier zijn de rotondes de grootste pijnpunten. Verder de toegang naar het park Bellingeweer. Oversteken gaat hier niet omdat er aan de overkant geen doorgang is voor fietsers en voetgangersgemaakt is. Met gevolg dat velen hier dan maar een stukje tegen het verkeer in fietsen.
Ruim 30 % geeft aan dat de snelheid te hoog is. 50 km/u dicht bij de brug is wel erg snel, zeker op drukke tijden. Echter uit gesprekken met de gemeente Dalfsen komt naar voren dat er weinig ongelukken gebeuren. Als er iets gebeurt is dat in de vorm van blikschade.
Ook bereikt ons de vraag hoe groot ons onderzoek gebied is. Hier was onduidelijkheid over. Als Plaatselijk Belang dorp Dalfsen kijken we naar de gehele weg vanaf de (en inclusief) brug tot aan de stoplichten.
Niet alle mensen wonen hier al vele jaren in Dalfsen. Ook hebben we hier nieuwkomers. Zij geven aan het hier wel een beetje druk te vinden, maar ervaren geen overlast. Voor hen biedt het ook voordelen en is het een bewuste keus om daar te gaan wonen.
Met de nieuwe Centrum Visie op de gemeentelijke agenda willen we ook graag aandacht voor de Rondweg. De Rondweg was een van de belangrijkste wegen aan de rand van ons dorp. Deze weg gaat er nu midden door heen. De Dalfsenaar gebruikt de Rondweg als ontsluitingsroute naar verschillende plaatsen. Door niet Dalfsenaren wordt deze weg veelvuldig gebruikt omdat ze op doorreis zijn.
Meer meldingen zijn nog steeds welkom. Deel Uw ervaringen.
Het Plaatselijk Belang dorp Dalfsen wil graag voor iedereen een acceptabele oplossing.
Als Plaatselijk Belang willen we ons graag inzetten voor de samenleving en een onderdeel van onze missie is hieraan bij te dragen door verbindingen te realiseren tussen inwoners en organisaties.
We houden U graag via onze website op de hoogte van de voortgang.
Deel Uw ervaringen via de mail: rondweg@plaatselijkbelangdorpdalfsen.nl
Bestuurslid Wim Duteweerd, Brinkweg 3 tel 06-44664951
Wijkvertegenwoordiger Alita Frijling, Molendijk 1 tel 0529-434313
 

  • Verdrietig hebben wij kennis genomen van het overlijden van: Sientje Swartjes-Lenferink

       Zij was mede-oprichter van onze vereniging en is ruim 10 jaar actief geweest als                     bestuurslid.
      Haar warme persoonlijkheid en grote betrokkenheid bij de samenleving hebben op                 ons diepe indruk gemaakt.
      We wensen Frans, de kinderen en hun kleinzoon veel sterkte om met dit grote gemis               om te leren gaan. 

  • Plaatselijk Belang dorp Dalfsen is als deelnemer van de werkgroep Groen betrokken bij de ontwikkeling van de Beweeg en Beleefroute door de wijk Polhaar Oost. In de bijgevoegde link leest u een mooi artikel over wat er al is gerealiseerd en wat de plannen zijn voor de nabije toekomst

       Een prachtig initiatief, waar wij met trots een bijdrage aan leveren!
       https://dorpenvanmorgen.nl/beweeg-en-beleefroute-polhaar-oost/

  • Plaatselijk Belang heeft meegedacht en mee gediscussieerd over de omgevingsvisie, zowel in de openbare bijeenkomst op 17 november, als in de besloten bijeenkomst op 18 november. Het waren zinvolle avonden, waarbij interessante thema's werden besproken. 


  • Plaatselijk Belang dorp Dalfsen heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor het verbeteren van de verkeersveiligheid bij de rotonde Kampmansweg. Door een goede communicatie met de gemeente Dalfsen en de samenwerking in de werkgroep die in het leven is geroepen voor dit onderwerp is het nu eindelijk zover: de rotonde wordt aangepast! De voorbereidingen door de gemeente en de aannemer zijn inmiddels gestart en in de zomervakantie zal de rotonde daadwerkelijk worden aangepakt. Voor meer informatie: https://www.dalfsen.nl/home/rotonde-kampmansweg_43013/


  • De projectgroep Groen van Groen Gebogen heeft mede dankzij een gift van Plaatselijk Belang dorp Dalfsen enkele speeltoestellen kunnen aanschaffen langs de speel en beweegroute in de wijk Polhaar. De speeltoestellen zijn onlangs in gebruik genomen. Om een indruk hiervan te krijgen: https://www.dalfsennet.nl/nieuws/391490/speeltoestellen-getest.html


  • Wij hopen dat u en uw dierbaren in goede gezondheid zijn en blijven. Houdt u zich aan de landelijke richtlijnen, pas goed op u zelf en anderen!

 

  • Volgens de statuten van onze vereniging moet de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden in de eerste helft van het lopende verenigingsjaar. Vanwege de maatregelen die gelden door het Covid-19 virus is het helaas niet mogelijk deze door te laten gaan. Wij zijn aan het uitzoeken welke mogelijkheden we nu hebben om de ALV toch door te laten gaan. 


  • Plaatselijk Belang dorp Dalfsen is bezig met het opstellen van een nieuw beleidsplan. Om dit zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen en behoeften onder de leden en in de samenleving, hebben we een enquête uitgevoerd. De eerste resultaten hebben we besproken we in onze bestuursvergadering in januari.  De bedoeling was de uitkomsten en daaruit voortgekomen ideeën te presenteren tijdens de Algemene Ledenvergadering. Vanwege bovengenoemde is ook dit helaas niet mogelijk. Ook hierover zijn wij aan het onderzoeken hoe we onze leden van informatie kunnen voorzien.

      

  • Wij zijn op zoek naar wijkvertegenwoordigers! In de wijk Oosterdalfsen, het centrum van Dalfsen en de wijk rond de Trefkoele zoeken wij mensen die weten wat er speelt in hun woonomgeving en het leuk vinden om samen met het bestuur zich in te zetten voor het vergroten van de leefbaarheid in de wijken. Heb je een positief kritische houding en ben je bereid gemiddeld 1 uur in de week voor onze vereniging bezig te zijn? Neem dan contact met ons op om hierover eens van gedachten te wisselen.