Bestuur

Karin Roosendaal

In september 2014 ben ik, op uitnodiging van onze toenmalige voorzitter Sientje Swartjes, toegetreden tot het bestuur. Eerst als aspirant lid, om vervolgens in juni 2015 toe te treden als volwaardig lid. Na het aftreden van Sientje heb ik haar, tot vorig jaar als duo-baan, opgevolgd als voorzitter. 

Hoewel ik geen geboren en getogen Dalfsenaar ben, voel ik me sterk verbonden met ons prachtige dorp en haar inwoners. 

Sinds 2004 woon ik met veel plezier in Dalfsen, samen met mijn partner en onze 3 kinderen.  

In het dagelijks leven ben ik  maatschappelijk werker. Daardoor weet ik wat er in de maatschappij speelt en ben ik ervaren als belangenbehartiger. Deze kennis en ervaring zet ik graag in voor onze lokale samenleving. 

Wim Duteweerd

Wijkvertegenwoordiger sinds de oprichting van de vereniging en sinds 25 juni 2014 bestuurslid van de vereniging. Binnen het bestuur verantwoordelijk voor de financiën.

Geboren in Dalfsen in het jaar 1955. Gehuwd, 2 dochters en 4 kleinkinderen. Naast penningmeester voor het PBdD ook actief voor de Stichting HoogOverijssel en nog een paar vrijwilligers organisaties. 

Jeffrey Bisschop

Eind 2018 ben ik, op uitnodiging van huidig bestuurslid Henk Burgmeijer, toegetreden tot het bestuur als aspirant lid. In mei 2019 ben ik toegetreden als volwaardig bestuurslid. Ik ben toegetreden tot het bestuur omdat ik het belangrijk vind dat de belangen behartigd worden van de inwoners die wonen in de kern van Dalfsen. Voor hun belangen wil ik mij dan ook graag inzetten. 

 

Ik ben een geboren Dalfsenaar en woon er met veel plezier. De komende jaren wil ik mij blijven inzetten als belangenbehartiger van de inwoners van het mooie Dalfsen. 

De vereniging wordt geleid door een bestuur en wijkvertegenwoordigers. 
Binnen het bestuur heeft iedereen zijn/ haar eigen taken en aandachtsgebieden. Die sluiten aan bij de kennis, ervaring en interesses van de persoon. 
Ook onze wijkvertegenwoordigers hebben hun eigen taken en aandachtsgebieden. Deze zetten zij met name in voor de wijk waar zij contactpersoon voor zijn, maar ook voor de hele kern Dalfsen.
Ook leden die hun kwaliteiten willen inzetten  worden van harte uitgenodigd om actief betrokken te zijn bij de vereniging, bijvoorbeeld door deel te nemen aan werkgroepen. 

Onze wijkvertegenwoordigers

 1. Alita Frijling  Molendijk 1 tel: 0529-434313 
2.  Vacant, nu nog Ria Mutter, Esschingstraat               
3.  Vacant 
4. Jeanne Bontje  Meesterserf 2   tel: 0529-432381 
5. Henk Burgmeijer Koezenkamp 9  tel: 0529 433470 
6. Edith van Lohuizen                                                                     
7. Wim Duteweerd  Brinkweg 3   tel: 0529-433981

google maps