Rondweg Dalfsen

Plaatselijk Belang dorp Dalfsen ontvangt regelmatig signalen dat er overlast ervaren wordt van de Rondweg. De signalen gaan onder andere over drukte met oversteken en lawaai van auto- /vrachtverkeer, met name in de ochtend- en avondspits. Dit is het geval bij verschillende rotondes en bij de brug. Men ervaart hierdoor een onveilig gevoel, geluidshinder en een niet schone lucht.

De Rondweg is één van de belangrijkste wegen aan de rand van ons dorp. Deze weg wordt door de Dalfsenaar gebruikt als ontsluitingsroute naar verschillende plaatsen. Ook wordt deze weg veelvuldig gebruikt door mensen die niet in Dalfsen moeten zijn, maar op doorreis zijn.

Met de nieuwe Centrumvisie op de gemeentelijke agenda willen we ook graag aandacht voor de Rondweg. Deze onderwerpen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zo vinden wij. Uit de vergadering van de Raadscommissie op maandag 11 januari hebben wij begrepen dat ook in de gemeentelijke politiek dit zo wordt ervaren.

Plaatselijk Belang dorp Dalfsen is in het najaar van 2020 gestart met een project, waarin we de ervaring van bewoners in kaart willen brengen en willen onderzoeken in hoeverre de signalen breed bekend zijn. Het streven is om, na afronding van het onderzoek, mogelijke oplossingen aan te dragen, die onder bewoners draagvlak hebben.
Bestuurslid Wim Duteweerd (06-44664951) en wijkvertegenwoordiger Alita Frijling (0529-434313) zijn de kartrekkers van dit project.

Er is inmiddels een gesprek geweest met enkele direct aanwonenden. De volgende stap is dit onderzoek uit te breiden door ook bewoners in de omgeving van de rondweg te bevragen.

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen of opmerkingen heeft, of wellicht meer wilt weten over ons project. U kunt hiervoor bellen met Wim of Alita of gebruik maken van het volgende mailadres:
rondweg@plaatselijkbelangdorpdalfsen.nl

Wie zijn wij?

In een samenleving waarin zelfredzaamheid de boventoon voert, is omzien naar elkaar van groot belang. Ons streven is daarom het behouden en waar mogelijk het verbeteren van de leefbaarheid in ons dorp en daarmee het uitgangspunt  voor haar activiteiten. Plaatselijk Belang dorp Dalfsen staat midden in de samenleving en weet wat er speelt onder de Dalfsenaren. Daardoor zijn wij een serieuze  gesprekspartner bij politiek- en maatschappelijke organisaties en kunnen wij verbinding realiseren tussen de inwoners en deze organisaties met de doelstelling dat iedereen mee kan blijven doen binnen zijn eigen mogelijkheden. 

Actueel
- Project overlast Rondweg 
- Verkeersveiligheid rotonde Kampmansweg; https://www.dalfsen.nl/home/rotonde-kampmansweg_43013/
- Groen Gebogen; Werkgroep Polhaarbosje
- Typisch Dalfsen; Werkgroep Centrumvisie
- Typisch Dalfsen; Werkgroep Autotoegankelijkheid
- Werkgroep Timmerweek Dalfsen
- Gemeente Dalfsen; Woonvisie Dalfsen
-

Onze betrokkenheid in het verleden:
- Gemeente Dalfsen; Speeltuinenbeleid
- Gemeente Dalfsen; GVVP
- Gemeente Dalfsen; Verkeersveiligheid Rotonde Kampmansweg
- Gemeente Dalfsen; Vijver Thomas a Kempislaan
- Groen Gebogen; Buurtboomgaard
- Scouting Dalfsen; Paasvuur Brinkweg